ΓΕΝΙΚΑ

Η  ΛΕΥΚΗ ΠΥΛΗ , ιδρύθηκε το 2004 τόσο σαν εταιρεία παροχής υπηρεσιών και αντιπροσώπευσης οίκων ξυλείας στην Ελλάδα, όσο και σαν εμπορική επιχείρηση ξύλου

Τα συστατικά μέλη της, έχουν από το 1985 εμπειρία στο χώρο του ξύλου μέσα από την εργασία τους σε διάφορες εταιρείες Ξύλου.

Στην Ελλάδα η εταιρεία διανέμει προϊόντα ξύλου σε όλη την χώρα αποκλειστικά μέσα από ένα δίκτυο εμπόρων ξυλείας με τους οποίους συνεργάζεται.

Παρουσία μέσω συνεργατών υπάρχει στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, όπως:

Χανιά, Ηράκλειο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Τρίπολη , Άργος - Ναύπλιο, Πύργος, Αττική, Πάτρα, Αιτωλικό , Αγρίνιο, Λευκάδα, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Καβάλα, Χίο, Ρόδο.

Επίσης συνεργάζεται και με διανομείς ξυλείας για τον εμπλουτισμό του προσφερόμενου μίγματος προϊόντων με περισσότερα είδη ξυλείας.

Γιατί...ΛΕΥΚΗ;

Ένα συνηθισμένο ερώτημα για την εταιρεία είναι το όνομά της.

Το λευκό χρώμα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό για τα είδη ξυλείας: Λευκή λέγεται η δρυς, που είναι είδος της Αμερικανικής σκληρής ξυλείας, λευκή ξυλεία, που είναι μία από τις δύο κατηγορίες της μαλακής ξυλείας, που περιλαμβάνει κυρίως την ελάτη. Αυτή είναι ένα είδος ξυλείας που κατα κύριο λόγο χρησιμοποιείται για την παραγωγή  οικοδομικής ξυλείας για τις κατασκευές.

Η Λευκή αυτή ξυλεία είναι η ξυλεία που κτίζονται όλες οι βασικές υποδομές σε όλο τον κόσμο.

Ακόμη και στα βιομηχανικά υλικά η Λευκή μελαμίνη για παράδειγμα είναι η βάση της κατασκευής όλων των επίπλων από μελαμίνη.

Έτσι το λευκό χαρακτηρίζει την βάση για όλες τις ξύλινες κατασκευές.

 

Γιατί...ΠΥΛΗ;

Η εταιρεία δεν είχε και δεν φιλοδοξεί  να έχει  αποθήκες.

Χρησιμοποιούνται σταθμοί, λιμάνια, Logistics για τις διακινήσεις αλλά όχι αποθήκες.

Ο βασικός λόγος είναι ότι εταιρεία θέλει να απευθύνεται στην αγορά των εμπόρων ξυλείας.

Βασική αρχή της λειτουργίας της να μην ανταγωνίζεται τους πελάτες της. Έτσι θέλει να είναι μία "πύλη" προϊόντων για αυτούς και όχι μία "αποθήκη".

Τα χαμηλά λειτουργικά έξοδα της εταιρείας εξασφαλίζουν και τις καλύτερες και ανταγωνιστικότερες τιμές για τους πελάτες της.

 

Συνεργασία... με στόχο τον τελικό χρήστη:

Βασική επιδίωξη της ΛΕΥΚΗΣ ΠΥΛΗΣ είναι να φτάσουν στο τελικό καταναλωτή αξιόπιστα, λειτουργικά ασφαλή και οικολογικά προϊόντα ξύλου.

Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν από τον υλοτόμο τον παραγωγό του πριστηρίου, τον αντιπρόσωπο παραγωγών το διανομέα ,τον έμπορο ξυλείας τον κατασκευαστή και τον τελικό πωλητή προϊόντων ξύλου υπάρχει μία άψογη συνεργασία με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του τελικού χρήστη που θα ζήσει με το προϊόν.

  

Η Λευκή Πύλη  , εισάγει ξυλεία από τα περισσότερο αξιόπιστα μέρη παραγωγής σε όλο τον κόσμο. Μεγάλο μέρος των διανεμομένων προϊόντων όμως, είναι και από την Ελλάδα, οπού καταβάλετε συνεχής προσπάθεια η ποσότητα των Ελληνικών προϊόντων Ξυλείας να ανέβει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και προσφέρονται μέσω των συνεργατών εμπόρων στις περιοχές που αναφέρθηκαν.

Welcome to Whitegate official website:

 

The company WHITE GATE, founded in 2004 both as agency of wood manufactures in Greece, and as a commercial wood enterprise.
The constituent members have experience since 1985 in the Hellenic wood products market through their work in various wood products trading and industrial companies.
Company distributes wood products nationwide through a network of wood traders with cooperates. Presence through partners exists in most cities of Greece, such:
• CRETA ISLAND : Heraklion, Chania
• PELOPONISSE: Korinthos, Patra,Tripolis,Sparta,Kalamata,Pyrgos,Kyparissia.
• STEREA: Livadia,Chalkis,Kimi,Thiva, Karpenissi
• WESTERN GREECE: Aetoliko, Agrinio, Lefkada, Corfu.
• NORTHERN GREECE: Thessaloniki, Serres, Kavala.
Also works with distributors of building materials to enrich offered product mix

Why ... White?
A common question for the company is its name. The white color is a key feature for timber species: White oak of American hardwoods, white wood, which is one of the two categories of softwood, mostly Spruce and fir. This kind of timber is primarily used to produce lumber for construction. White wood built all basic infrastructures worldwide.
Even in industrial materials for the White melamine example is the basis for the construction of all melamine furniture. So the white as a timber category featuring the basis for all the woodwork. 


and why ... gate?
The Company has not and does not pretend to have warehouses. We use rail stations, ports, logistics centers but not warehouses. The main reason is that a company wants to address only to retail wood traders market. For this reason a basic operation principle is to not compete with its customers. So she wants to be a "gateway" for wood products and not a wholesale warehouse. This mode ensures very low operating costs. So the company's customers, enjoy highly competitive prices.
Cooperation aiming the end user:
The main goal of the Whitegate is to reach the final consumer reliable, functional and ecologically safe wood and building products.
We believe this can only be done if from the logger, the mill, the agent, distributor, trader manufacturer to the retailer of wood products there is a perfect collaboration in order to better serve the end user who will live with the product.
The White Gate imports timber from the most reliable production units worldwide. But also a lot of products that distributed are from Greece. We made continuous efforts to maximize in the quantity of quality Greek wood products, to the highest possible level and offered through partner traders in the areas mentioned above.

 

Wood trade? ...a trusting affair!

Whitegate’s main objective is to enhance itself as the trusted distributor and value added partner in Europe and Middle East and establish its presence in the surrounding Balkan States in the sector of specialised wood and construction products.


H

We want  to be considered from our partners as the company that:

 • Offers excellent service to our customers. The company is in a continuous process to improve this service.
 • Has a permanent working relationship with our clients, which is build on trust.
 • Has a rich product mix, always expanding and empowering it. 
 • Has a strategic and open relation with our suppliers, helping both parties to gain a leading position in the market.
 • Has a dynamic and specialised network of clinets in the Hellenic Market. The company is in a continuous effort to improve and renovate this network in case there is such a need.
 • Has well trained and specialised personnel and is always trying to improve & develop by further training. 
 • Has an excellent infrastructure for stocking and transfer of all these products. 
 • Is considered to be the most reliable supplier in the wood products world for every project inside and outside the Greek borders.

 

 

Hellenic Building world

The Whitegate imports wood products from the most reliable production units worldwide. Also a lot of products which are distributed are from Greece. We made continuous efforts to maximize in the distributed quantity of quality Hellenic wood products, to the highest possible level and offered through partner traders in the areas mentioned above.

 

Our primary goals are:

 • To supply the trading and construction community with quality products, supported by reliable suppliers.
 • To provide good customer service in the wood products market.
 • To establish a strong & healthy working relationship with our clients, which is built on trust and a feeling of interdependency. 
 • To provide to the Specifiers and Consultant Engineers technically innovative solutions, offering the correct wood products at a cost-effective solution.
 • To transfer its long-lasting experience of the wood products market to the partner companies abroad.

 

Acting Green? ...

Think wood! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?